نمایش 1 - 10 از 987
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
ازدواج موفق با ملاک برتر ممکن است
صبریه:داشتن ملاک مناسب و انتخاب با توجه با آن معیارها بر زندگی زناشویی اثرات مثبتی خواهد داشت که خوشبختی یکی از آن اثرات مثبت خواهد بود.
بلوغ
صبریه: ایجاد حس همدلی با نوجوان و شناخت ویژگی های دوران نوجوانی و جوانی مهمترین اقدام والدین برای فاصله زدایی و اثرگذاری بر فرزندان در دوران بلوغ است.
فضای مجازی بستری برای اجرای اغراض پنهان طراحان
صبریه: فضای مجازی بستری برای اجرای اغراض پنهان طراحان در جهت نفوذ و انحراف فرهنگی است و رواج آزادی افسار گسیخته ایست که آسیب زا است.
صبریه: امنیت روانی ، آسایش خاطر، افزایش اعتماد و عزت نفس را ‏مرهون همدلی میان زوجین است و همدلی با افزایش تعامل میان ‏زوجین بیان احساسات خود و درک احساسات دیگری آسان تر خواهد ‏شد.‏
میزگرد؛
صبریه: اقتصادی مقاومتی ، اقتصادی است که متکی به توانمندی های درونی کشور و مبتنی بر الگوهای بومی و علمی که تولید محور استوار باشد و یک نیاز و ضرورت برای امروز و فردای کشور است.
طلاق زیاد شده
صبریه:از انتخاب نادرست همسر ، تأکید بر مادیات و عدم تناسب خانوادگی و همچنین عدم شناخت قبل از ازدواج زوجین از یکدیگر و عدم آموزش مهارت های زندگی و عوامل پرشمار دیگری در ازدیاد نرخ طلاق در جامعه مؤثرند.
صبریه: نشت هم‌اندیشی حقوق شهروندی در استانداری کرمانشاه با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار گردید.
آسیب تظاهر به رفاه/ لوکس گرایی درجامعه
صبریه: مصرف زدگی و لوکس گرایی به حدی در جامعه شایع شده است که حتی افرادی که ثروتمند نیستند تظاهر به رفاه و تمایل به لوکس گرایی دارند.
امربه معروف و نهی از منکر
صبریه: فریضه امر به معروف ونهی از منکر عالی ترین و شریف ترین واجب دینی است که بر فرد فرد مسلمانان واجب گردیده تا فضای عمومی جامعه سالم، مطمئن و آرام برای زندگی و رشد انسانها باشد وامربه معروف و نهی از منکر در حقیقت ایجاد ستاد نظارتی بر همه ی اموربرای رسیدن به رستگاریست.
صبریه: تصویر ذهنی ای که هر فرد از ظاهر خود تحت تأثیر عوامل فردی در سطح خرد و کلان است و توهم نازیبایی در بیشتر موارد ناشی از عدم اعتماد به نفس در فرد ، چشم و هم چشمی های حاکم بر فرهنگ افراد است.

صفحه‌ها