مطالب امربه معروف ونهی از منکر

 امربه معروف و نهی از منکر
صبریه: جهاد در راه خدا تنها جنگیدن در جبهه ها نیست فریضه ای مانند امربه معروف و نهی از منکر نیز نوعی جهاد است که این جهاد از ایمان نشات می گیرد.
یک مدرس دانشگاه:
یک مدرس دانشگاه گفت:امربه معروف و نهی از منکر لازمه داشتن جامعه ای سالم و مصلح است.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص)
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص):
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص)گفت:زنان جایگاهی مهم در خانواده و جامعه ایفا می کنند و در مشارکت اعضای دیگر خانواده در انتخاب اصلح رییس جمهور نقش آفرینی می کنند لذا همه زنان باید تکلیف سیاسی انتخاب اصلح را ادا کنند.
فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه
فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه :
فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت:انتخاب درست کساني که درجبهه انقلاب حرف مي‌زنندپاسخ دندانشکني به دشمنان است.
عفت و حیا
مسئول فرهنگی بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص):
مسئول فرهنگی بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص)گفت:اولین آیات حجاب و دستورات رعایت حریمها برای مردان آمده است و در آن بر عفت و حیا قبل از حجاب ظاهری تاکید شده است.
برنامه های ماهواره پایین آورنده سطح رضایتمندی همسران است
صبریه : قیاس جزء ویژگی های انسان است و مقایسه همسر خود با آنچه در ماهواره دیده شده باعث کاهش سطح رضایتمندی از همسر شده و پایه های زندگی را متزلزل می نماید .
آمران به معروف و ناهیان از منکر افرادی با فضیلت اخلاقی بالا هستند
یک مدرس دانشگاه:
یک مدرس دانشگاه گفت: دلسوزی با کینه و نفرت سازگار نیست پس افراد آمر و ناهی به معروف و منکر افرادی بزرگ منش و با محبت سرشار اند که تلاش در رفع بدی و ترویج خوبی دارند.
دخالت قدرت ها در امور داخلی کشورها با ماهواره نیز رخ می دهد
صبریه : دخالت سیاسی قدرت های بیگانه در امور داخلی کشورها ، خصوصاً کشور ما با ورود ماهواره به خانه ها ممکن شده است و آن با القاء به ظاهر بی طرفانه به مخاطبین شکل می گیرد .
 روابط زوجین بر پایه اعتماد وحسن نیت باشد
یک مشاور خانواده:
یک مشاور خانواده گفت : در صورتی توافق متقابل میان زوجین رخ می دهد که هر دو طرف نسبت به هم حسن نیت و به طرف مقابل اطمینان داشته باشند.
شغل اجتماعی شخصیت واقعی وسازنده ی یک زن نیست
یک مدرس حوزه علمیه:
یک مدرس حوزه علمیه گفت: زن در ساخت وبقای جامعه انسانی نقش اساسی وجایگاهی والا دارد که نباید با شغل اجتماعی در یک سطح قرار گیرد.
صبریه:دنیای غرب برای ترویج فرهنگ منحط خود و مشکلات عدیده ی انحرافی بر روی شبکه های ماهواره ای سرمایه گذاری می کنند تا با تاثیرات عمیقی بر روان تماشاچی به اهداف خود برسند که ایجاد روحیه طغیان گر و یا افسردگی شدید از نتایج این دشمنی است.
صبریه: گسترش فرهنگ ساده زیستی و قناعت در کنار توجه به خدا و دین باوری موجب کاهش سن ازدواج خواهد شد
صبریه: مهیا کردن زمینه های ظهور حضور زنان با نقش های مستقیم که کارکرد و عمل خود وغیر مستقیم که در تربیت نسلی مهدوی است را در کنار مردان مطلبد.
سبک زندگی معادل تفسیرهر فرد از زندگی/خانه و خانواده عرصه نبرد سایبری است
صبریه: تأثیر شبکه‌های مجازی بر شاخص‌های مختلف زندگی فراوان بوده و این تاثیرات باعث تغییرات مختلفی در سبک زندگی ها شده است.
تهاجم فرهنگی با هدف جایگزینی معیارهای هر ملت رخ می دهد
صبریه: دشمنان ارزش های مورد پسند خود را ارزش های مترقی جلوه می دهند تا بتوانند آن را جایگزین معیارهای بومی و ملی کشور مورد هدف سازند.

صفحه‌ها