مطالب مهارت مادری

صبریه: والدین در تبیین و نهادینه نمودن ارزش های به فرزندان نقش مهم و اساسی دارند.
صبریه: گذراندن بیش از اندازه زمان مقابل صفحه مانتیور و نداشتن زمان کافی برای فعالیت های دیگری از قبیل مطالعه، بازی و سرگرمی های قدیمی بدون قاعده و قانون و مملو از تخیل، می تواند مغز کودکانمان را به نحوی شکل بدهد که در این دنیای جدید دیوانه وار تکنولوژی به اندازه کافی کامیاب نشوند.
صبریه: بسیاری از ویژگی های شخصیتی کودک تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی و شیوه های فرزند پروری والدین است والدین براساس الگوها و آرمانهای فرهنگی خود کودکان را به شیوه های گوناگون پرورش می دهند.
صبریه: قطع ارتباط با دنیای حقیقی توشه ی استفاده نامحدود کودکان از تبلت و موبایل است.
صبریه: آنگاه که والدین خود عامل به رعایت ارزش های اسلامی باشند و فرزندان را در راه رسیدن به ارزش ها و کمال حقیقی یاری نموده اند.
صبریه: ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آمده است ، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. در مباحث آسیب شناختى نهاد خانواده، یکى از محورهاى مهم، بررسى آسیبهاى ناشى از تحولات خانواده است. تحولاتى که خود منشأ بروز دگرگونی های عمیق و اساسى در نوع روابط و ارزشهاى خانوادگى و همچنین هویت و شخصیت فردی نیزمی باشند.
مدیر حوزه علمیه اسلام آباد:
مدیر حوزه علمیه اسلام آباد گفت: آشنایی زن با نقش‌ها و وظایفش در خانواده لازم است چون آگاهی زن از نقش ها و اثراتش بر افراد خانواده وجامعه باعث ایفای درست آن می شود و رشد و ثبات جامعه را تضمین می سازد.
صبریه:عدم تامین امنیت روانی در سن و سال پایین زمینه‌ی بسیاری از مسایل در بزرگسالی را سبب خواهد شد.
کودکان و نوجوانان را از فضای مجازی دور نکنید/ آموزش صحیح و مدیریت زمان استفاده کودکان از فضای مجازی یک موفق است
صبریه: به جای دور نگاه داشتن کودکان و نوجوانان از این فضا باید با آموزش های درست و دقیق امکان بهره مندی از این فضا را برای آنان فراهم ساخت.
صبریه: فرزند درس‌های اصلی و اساسی خود را از خانواده می‌گیرد و هر سازندگی یا اشتباهی که در آن واقع گردد در فرزند اثر می‌گذارد.
صبریه:زن نقش بزرگى در اجتماع دارد، زن مظهر تحقق آمال بشرى است وهمچنین نقش مادرى و عاطفه مادرى زن را بُعد مهم و قابل تأملى می بخشد.
صبریه: اسلام مدیریت خانواده را بر مرد واگذار کرده است، ولی نباید نقش مدیریتی زن را در ایفای وظایف یاد شده نادیده گرفت آنچه یک زن نمونه را در ایفای وظایف خود در خانه و خانواده موفق می‌کند، به کارگیری اصول و شیوه‌های مدیریت اسلامی در شوهرداری، خانه داری و تربیت فرزند است.
کلاس اولی‌ها
صبریه: ترس کلاس اولی‌ها از مدرسه، ریشه در ترس جدایی از مادر دارد چون تحمل دوری از مادر برای کلاس اول هایی که همواره در کنار مادر بوده اند سخت‌تر از سایرین است.
بلوغ
صبریه: ایجاد حس همدلی با نوجوان و شناخت ویژگی های دوران نوجوانی و جوانی مهمترین اقدام والدین برای فاصله زدایی و اثرگذاری بر فرزندان در دوران بلوغ است.
صبریه: مادر سرمشق و الگوى فرزند و شكل دهنده روح و شخصيت اوست.

صفحه‌ها