• مدرس حوزه و دانشگاه:
    مدرس حوزه و دانشگاه گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) برای هر زن و مردی نیز الگو است و صرف زن بودن ایشان اسوه و الگو بودن حضرت زهرا(س)به قشر زنان مختص نمی گردد حتی حضرت ولی عصر (عج) نیز با بیان عبارت «و فی ابنه رسول الله اسوه حسنه »به معنی « دختر رسول خدا برای من الگوی نیکویی است ».
  • کارشناس اجتماعی :
    کارشناس اجتماعی گفت:خانواده مهمترین سازمان اجتماعی که سلامت هر جامعه و افراد آن منوط به سلامت و کارآیی خانواده‌ است. اولین تأثیرحجاب و عفاف تقویت محبت و صمیمیت بین زن و شوهر است چون رعایت حیا و عفت مابین زوجین اعتماد و در نهایت محبت می آفریند.
  • کارشناس مطالعات جامعه شناسی زنان:
    کارشناس مطالعات جامعه شناسی زنان گفت: با توجه به هجمه های فرهنگ غرب برای ترویج تجمل گرایی باید در زمینه ساده زیستی بسیار کار کنیم و خانواده ها نیز سطح توقع را پایین بیاورند.

مطالب مهارت مادری

صبریه: ارتقاءمهارت بانوان با توجه به نقش های حساسی که برعهده دارندبرای زندگی یک الزام است و عبور سطحی از این مسئله مهم و بی توجهی به این اصل در واقع زمینه ساز آسیبهای جدی در جامعه خواهد شد.
صبریه: در مسئله حجاب و تأثیر ماهواره بر بی حجابی ، کاملاً واضح است که نشان دادن بی حجابی و کم حجابی در برنامه های ماهواره تحریک کننده است و الگو گیری از آنها باعث ترویج فرهنگ آنان و افزایش ناهنجاری مختلف می گردد.
صبریه: وجود دوگانگی میان دیدگاه ها، گفتار و کردار پدرها و مادرها، کودکان را دچار سردرگمی و وازدگی در تربیت پذیری می سازد
صبریه: پدران و مادرانی در آموزش صحیح و مدیریت زمان استفاده کودکان از فضای مجازی موفق خواهند بود که خود پیشتر آموزش و آگاهی لازم را در این زمینه دیده و دریافت کرده باشند. والدینی که خود به صورت مداوم و کنترل نشده در این فضا به سر برده به طور حتم نمی توانند کودکانی سالم تربیت کنند چرا که زمان آموزش به کودکان را از دست می دهند و وی را به شکلی رها شده در این فضا تنها می گذارند.
صبریه: ، زنان به عنوان ارکان کلیدی خانواده با رفتار اقتصادی خود می توانند مدیریتی صحیح یا نادرست را در بعد اجتماعی و اقتصادی داشته باشند.
یک روانشناس و مشاوره:
یک روانشناس و مشاوره گفت: اگر ماهواره روی خود ما تأثیر نداشته باشه که مسلماً دارد ، روی فرزندانمان اثرات بسیار مخربی خواهد داشت.
یک روانشناس:
یک روانشناس گفت: نگرش‌ها و توانایی‌های كودكان با کپی برداری از والدین شكل می‌گیرد و روی نوع رفتاری آنها اثر می‌گذارد پس برای مدیریت رفتاری كودكان در ابتدا باید به این بپردازیم كه با خومان چگونه رفتاری داریم و باآنان چگونه رفتارکنیم.
صبریه: جامعه سالم نیازمند داشتن خانواده های سالم است و سعادت و سلامت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و شمع فروزان محفل خانواده زن است.
مدرس دانشگاه و مربی آموزش مهارت های زندگی:
مدرس دانشگاه و مربی آموزش مهارت های زندگی گفت: احترام به کودک در خود پنداره او تأثیری ژرف بر جای می گذارد و این تأثیر اسباب پذیرش فضایل اخلاقی را بیشتر می سازد.
صبریه: والدین در تبیین و نهادینه نمودن ارزش های به فرزندان نقش مهم و اساسی دارند.
صبریه: گذراندن بیش از اندازه زمان مقابل صفحه مانتیور و نداشتن زمان کافی برای فعالیت های دیگری از قبیل مطالعه، بازی و سرگرمی های قدیمی بدون قاعده و قانون و مملو از تخیل، می تواند مغز کودکانمان را به نحوی شکل بدهد که در این دنیای جدید دیوانه وار تکنولوژی به اندازه کافی کامیاب نشوند.
صبریه: بسیاری از ویژگی های شخصیتی کودک تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی و شیوه های فرزند پروری والدین است والدین براساس الگوها و آرمانهای فرهنگی خود کودکان را به شیوه های گوناگون پرورش می دهند.
صبریه: قطع ارتباط با دنیای حقیقی توشه ی استفاده نامحدود کودکان از تبلت و موبایل است.
صبریه: آنگاه که والدین خود عامل به رعایت ارزش های اسلامی باشند و فرزندان را در راه رسیدن به ارزش ها و کمال حقیقی یاری نموده اند.
صبریه: ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آمده است ، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. در مباحث آسیب شناختى نهاد خانواده، یکى از محورهاى مهم، بررسى آسیبهاى ناشى از تحولات خانواده است. تحولاتى که خود منشأ بروز دگرگونی های عمیق و اساسى در نوع روابط و ارزشهاى خانوادگى و همچنین هویت و شخصیت فردی نیزمی باشند.

صفحه‌ها