نمایش 1 - 10 از 1617
کلاس اولی‌ها
صبریه: ترس کلاس اولی‌ها از مدرسه، ریشه در ترس جدایی از مادر دارد چون تحمل دوری از مادر برای کلاس اول هایی که همواره در کنار مادر بوده اند سخت‌تر از سایرین است.
صبریه: نابسامانی‌های روانی، رابطه بین اختلال فشار روانی پس از سانحه و اعتیاد ممکن است در بین زنان و دختران قوی‌تر از این رابطه در بین پسران و مردان باشد پس راههای درمان این قشر موانع خاص خود را دارد که نیازمند بررسی و رفع موانع برای رهایی از دام اعتیاد می باشد.
امید محرک زندگی
صبریه: مهم ترین اثر و کارکرد امید در زندگی بشر را آسان شدن سختی ها و تقویت روحیه انسان است و به این معنا که انسان برای هر عملی می بایست انگیزه ای داشته باشد و هرچه کار سخت تر و دشوارتر باشد. می بایست امید به بهره وری و بهره مندی نیز بیش تر باشد.
محرم
صبریه: هر ملتی برای بقا و موفقیت خویش نیاز به عامل وحدت و اجتماع داردو عامل رهایی بخش انسان ها از چنگ استبداد و استعمار و عامل وحدت مردم ایران ، مراسم عزاداری بر سالار شهیدان است.
صبریه: اسلام با ورزش زنان مخالفتي ندارد، بلكه آن را از ضروريات زندگي يك زن مسلمان می داند.
زنان نقش حمایتی و تولیدی در اقتصاد مقاومتی دارند
صبریه: زنان به عنوان مدیران خانه، با تغییر نگاه به وظیفه خود به عنوان مدیر جهادی می‌توانند نقش تربیتی، حمایتی و تولیدی را در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
صبریه: مادر سرمشق و الگوى فرزند و شكل دهنده روح و شخصيت اوست.
صبریه: ازدواج سفیدکه توسط شبکه‌های ماهواره‌ای ترویج می‌شودیک رابطه ی نامشروع است که این امر خود باعث ایجاد آسیب های بسیار خطرناک و جبران ناپذیر در کشور می شود.
صبریه: علل گرایش به بدحجابی و بی حجابی با توجه به نظرات کارشناسان و اندیشمندان متفاوت است اما در این متن به 13 علت گرایش به بدحجابی می پردازیم.
سبک زندگی اسلامی تحت الشعاع مشارکت اجتماعی زن  است
صبریه: اشتغال زنان مانند هر پدیده ی دیگری دارای وجوه مثبت و منفی است. و لازم است که اهمیت و تأثیرگذاری این محاسن و معایب را بر فرد، خانواده و جامعه در نظر گرفت تا بتوان به یک قضاوت کلی از ترسیم جایگاه زن در مشارکت های اجتماعی دست یافت.

صفحه‌ها