نمایش 1 - 10 از 136
صبریه: امر به معروف و نهی از منکر آنقدر ارزنده است که خداوند ، عاملین به آن را بهترین ها معرفی کرده و به تاج " برترین بودن " مفتخر نموده است .
امر به معروف و نهی از منکر
صبریه: قوام و استواری ملت اسلامی به عنوان " بهترین امت ها " بستگی ناگسستنی به برپایی دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد.
صبریه: هر چه میانگین سنی ازدواج از حد متعارف افزایش یابد به همان نسبت مشکلات روحی روانی و آسیب های اجتماعی در جامعه هم بیشتر خواهد شد.
صبریه: در اصل امر به معروف و نهی از منکر دو کار را با هم جمع می کند: کار دعوت و کار تربیت و تنظیم و این کار با یک ترتیب طبیعی به پایان می رسد: نخست مردم را به سوی دین خدا فرا می خواند، سپس به تربیت و منظم کردن کسانی که ایمان آورده اند می پردازد
صبریه:کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف ‏و نهی از منکر چیزی نیست مگر به اندازه رطوبتی که از بخار ‏دهان خارج می‌شود در برابر دریایی مواج و پهناور
صبریه: سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد. با توجه به ویژگی انتخاب گری که در سبک زندگی وجود دارد، می توان هر مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین قرار داشته باشد، یک سبک زندگی دینی به شمار آورد.
صبریه: امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ترك شود خداوند ملت را عقاب و آنها را به عذاب گرفتار خواهد كرد، باید همه بر این موضوع واقف باشیم که اين فريضه يك نظارت عمومی و همگانی برای عموم مردم درمجموعه كشورهای اسلامی است ويك واجب شرعی به دوش همه است.
تهاجم فرهنگی با هدف جایگزینی معیارهای هر ملت رخ می دهد
صبریه: دشمنان ارزش های مورد پسند خود را ارزش های مترقی جلوه می دهند تا بتوانند آن را جایگزین معیارهای بومی و ملی کشور مورد هدف سازند.
حجاب، به معنای منزوی کردن زن نیست
صبریه:بیانات رهبر انقلاب پیرامون مسئله عفاف و حجاب راهگشایی بسیاری از مشکلات بی حجابی در جامعه است.
خانواده مطلوب
صبریه:در نظام جمهوری اسلامی حفظ نظام ‏خانواده‏ هم مهم است.‏

صفحه‌ها